Kjell Bergqvist reagerar på julen 2015 // PLAN Sverige

Julkampanj gjord med PLAN Sverige, och byrån Reform Act. Kjell Bergqvist reagerar på julen.